Log på
Kejlstrupvej 87 | 8600 Silkeborg | 8923 4000 | tss@tss.dk | EAN 5798000554177 | CVR 17611615

​​​KOMPETENCE360

Kompetence360 er College360's efteruddannelsesafdeling. Her udbydes en lang række kurser og efteruddannelser, både til enkeltpersoner og til virksomheder. ​

Find ny viden på  Kompetence360​