Log på
Kejlstrupvej 87 | 8600 Silkeborg | 8923 4000 | tss@tss.dk | EAN 5798000554177 | CVR 17611615

​KOMBINERET ERHVERVSUDDANNELSE OG GYMNASIAL EKSAMEN

Med en EUX opnår du generel studiekompetence og har derfor samme mulighed for at komme ind på videregående uddannelser so​m med en ren gymnasial eksamen - fordelen med en EUX er, at du også mestrer et håndværk! Med et EUX-bevis kan du derfor både arbejd​e som faglært eller læse videre.

Læs mere om EUX på Uddannelsesg​uiden 

Teknisk Skole Silkebor​g tilbyder EUX ALLE uddannelser: ​

Autolakerer

Bygningsmaler

Data og kommunikation

Elektriker

Ernæringsassistent

Karrosseritekniker

Kok​

Murer

Personvognsmekaniker

Skiltetekniker

Smed 

Smørrebrød og catering

Tjener

​Tø​mrer ​