Log på
Kejlstrupvej 87 | 8600 Silkeborg | 8923 4000 | tss@tss.dk | EAN 5798000554177 | CVR 17611615

​KOMBINERET ERHVERVSUDDANNELSE OG GYMNASIAL EKSAMEN

Med en EUX opnår du generel studiekompetence og har derfor samme mulighed for at komme ind på videregående uddannelser so​m med en ren gymnasial eksamen. Fordelen med en EUX er, at du også mestrer et håndværk! 

Med et EUX-bevis kan du derfor både arbejd​e som faglært eller læse videre.​

Vi tilbyder EUX på ALLE uddannelser - se liste​n HER>> ​

Kontakt studievejleder Chris Hannibal og hør mere om EUX på

cha@college360.dk
2324 7606

Læs mere om EUX på Uddannelsesg​uiden