Log på
Kejlstrupvej 87 | 8600 Silkeborg | 8923 4000 | tss@tss.dk | EAN 5798000554177 | CVR 17611615

​​​GRUNDFORLØB 2 - smed

På Grundforløb 2 kommer du til at arbejde med forskellige svejsemetoder og bearbejdning af forskellige ståltyper. Du kommer desuden til at arbejde med opmærkning, måleteknik, boreteknik, valsning, bukning og forskellige former for skæring og opklipning. Derudover arbejder vi meget med teknisk tegning og 3D-tegning både på papir og på pc. 

Dansk, engelsk, matematik og fysik kommer til at indgå som grundfag i undervisningen. 

I smedefaget er der meget fokus på sikkerhed, derfor vil sikkerhedsregler og arbejdsmiljø være et tema igennem hele uddannelsen.

Du kommer til at arbejde med spændende projekter gennem hele forløbet, hvor både selvstændigt arbejde og samarbejde er i fokus. Dine kreative evner vil blive udfordret og du afslutter grundforløbet med et selvvalgt projekt, hvor du skal udarbejde en projektmappe forud for projektet og derefter fremstille det. 

Grundforløb 2 afsluttes med en eksamen og herefter skal du vælge, om du vil fortsætte som klejnsmed eller rustfast klejnsmed. 

Efter Grundforløb 2 skal du i prakt​ik og herefter følger 1. hov​edforløb på en anden erhvervsskole. Du kan læse mere om uddannelsens indhold og opbygning H​E​R