Log på
Kejlstrupvej 87 | 8600 Silkeborg | 8923 4000 | tss@tss.dk | EAN 5798000554177 | CVR 17611615

​GRUNDFORLØB 2 - murer

På Grundforløb 2 beskæftiger du dig med udførelse af almindeligt forekommende pudse-, flise-, gulv-, fuge- og murerarbejde. 

​Du får et bredt kendskab til murerfaget igennem forløbet og opnår forståelse for hele byggeprocessen fra ide til færdigt produkt. 

Du starter med individuelle opgaver og når du har de grundlæggende færdigheder på plads, begynder du a​t arb​ejde sammen med andre i 'murersjak'. Forud for hver praktisk opgave er der et planlægningsforløb med tegninger, beregninger og beskrivelser samt efterfølgende aflevering med dokumentation på kvalitet. 

Undervisningen er tilrettelagt således, at du gradvist lærer arbejdsmetoder og teknikker, du vil møde i praktikken, derfor skal hvert modul bestås. Igennem forløbet får du kendskab til andre byggefag, der er at finde på en byggeplads. Du modtager desuden undervisning i matematik, arbejdsmiljø og førstehjælp. 

Efter Grundforløb 2 skal du i praktik​ og herefter følger​ 1. hovedforløb på skole. Du kan læse mere om uddannelsens indhold og opbygning HE​​R​