Log på
Kejlstrupvej 87 | 8600 Silkeborg | 8923 4000 | tss@tss.dk | EAN 5798000554177 | CVR 17611615

​​​GRUNDFORLØB 2 - gastronom*, tjener og ernæringsassistent 

'gastronom har to specialer: kok eller smørrebrød og catering

Vi vil arbejde med faglige fællesskaber, hvor samarbejde og kommunikation er grundstenene i læren om fødevareproduktion, kvalitet, sundhed og det gode værtsskab. Hotel, restaurant og storkøkken - stedet, hvor oplevelsen af det veltilberedte måltid og den fremragende og udsøgte service spiller en væsentlig rolle i dagligdagen. 

På grundforløb 2 skal du arbejde med forskellige funktioner i et køkken og i en restaurant. Du stifter bekendtskab med det udstyr, der benyttes og du lærer om de forskellige teknikker og processer i køkkenarbejdet såvel som værtsskabet, med alt hvad det rummer af deadlines, forventninger, passion for smagsnuancer, æstetisk anretning og kreativ udvkling. 

Du får en grundlæggende indsigt i madlavningens grundprincipper og tilegner dig gode arbejdsgange, der gør, at du ved forløbets afslutning kan planlægge, tilberede, samt servere en god middag for dine gæster. 

Du har timer både i teorilokaler, i køkken og i restaurant, timer hvor du blandt andet skal arbejde med ressourcekøkkenet og ligeledes opbygge et indgående kendskab til de hygiejne-, sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles til personalet inden for fagene. 

Vi træner det faglige sprog og bruger fagudtryk, ligesom du lærer at kommunikere med forskellige kundetyper og kolleger fra andre faggrupper. Vi vil udfordre dig til at tænke i nye baner og se nye muligheder inden for fagene. ​

I opgaver og tværfaglige projekter træner du forskellige arbejdsformer: individuelt, parvis eller i et team med dine klassekammerater. 

Vi lægger vægt på, at du lærer at samarbejde og være omhyggelig med kvalitet og præcision, så du kan være stolt af det, du laver!

Afslutnings​vis gøres du parat til at kunne fortsætte din uddannelse med de overgangskrav, der er på fagene gastronom, tjener og ernæringsassistent.  

Efter Grundforløb 2 skal du i praktik​ og herefter følger 1. hovedforløb på skole. Du kan læse mere​ om uddannelsernes indhold og ​opbygning her:​

      GASTRON​OM        TJ​ENER            ERNÆRI​N​GSASSISTENT​