Log på
Kejlstrupvej 87 | 8600 Silkeborg | 8923 4000 | tss@tss.dk | EAN 5798000554177 | CVR 17611615

​GRUNDFORLØB 2 - bygningsmaler

Under f​orløbet bliver du undervist i farver, stil, materialer og forskellige maleteknikker. Du lærer om alle faser fra bundbehandling, klargøring til vægbeklædning, maling eller lakering af overfladen. Du får hurtigt materialer og værktøj mellem hænderne, så du får en fornemmele af faget. 

Forløbet er delt op i forskellige temaer som alle bygger op til grundforløbsprøve​n.

Sans for detaljen er en grundsten i malerarbejdet,​ og du vil fra starten blive bedt om at forholde dig kritisk til dit arbejde. Du kommer til at samarbejde med kollegaer og andre håndværkere gennem hele uddannelsen, derfor foregår arbejdet delvist i grupper og delvist individuelt. 

Efter Grundforløb 2 skal du i praktik og herefter følger 1. hovedforløb på skole. Du kan læse mere o​m uddannelsens indhold og​ opbygning HE​R